Soukromý pilot vrtulníku - PPL(H) Private Pilot Licence

Pilotní průkaz PPL(H) umožňuje vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota kteréhokoliv vrtulníku nasazeného na neobchodní lety. S kvalifikací soukromého pilota není možné létat za úplatu.

Požadavky:

  • Věk minimálně 17 let
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 2. třídy
  • Platný průkaz radiotelefonisty

Průběh kurzu PPL(H):

Pro seznámení se základními a pro úspěšné započetí praktické letové výuky nutnými znalostmi z oblasti vrtulníkového létání začíná výuka 10hodinovým úvodním teoretickým blokem zaměřeným na technickou část vrtulníku, jehož součástí je také předání studijních materiálů a pomůcek – tzv. HELITOM Study boxu.

Praktická letová výuka probíhá dle platné legislativy pro kvalifikaci PPL (H) v rozsahu minimálně 45 letových hodin.

Teoretické informace jsou studentům sdělovány během úvodního teoretického bloku, předletových a poletových briefinzích a formou individuálních konzultací. Tato teoretická výuka je vztažena k jednotlivým úlohám praktické letové výuky. Pro úspěšné zvládnutí zkoušek se očekává také samostudium žáka. 

Kurz je zakončen zkouškou z teoretických znalostí na Úřadu civilního letectví v Praze a přezkoušením letových dovedností před pověřeným examinátorem.

 

 

Detailní informace o kurzu PPL(H) naleznete v dokumentu

Jak se stát se pilotem vrtulníku: