CAMO


Společnost HELITOM s.r.o. je schválenou organizací pro řízení zachování letové způsobilosti vrtulníků (CAMO). Naše CAMO Vám zajistí dokonalou kontrolu vašeho vrtulníku díky optimalizovanému plánování úkolů údržby, nepřetržitému monitorování leteckých předpisů, příkazů k zachování letové způsobilosti (AD), servisních bulletinů (SB) a všech dalších nezbytných kroků pro bezpečné užívání Vašeho vrtulníku.

Nabízené služby:

 • Vypracování a revize Programů údržby (AMP)
 • Plánování údržby
 • Správa a ukládání technických záznamů
 • Správa AD a SB
 • Vedení a správa dílů s omezenou živostností
 • Přenesení informací o letových hodinách, cyklech do příslušné dokumentace vrtulníku
 • Řízení schválených modifikací a oprav
 • Vydávání a prodlužování ARC
 • Vypracování MEL

CAMO poskytuje podporu pro:

 • Vypracování MEL
 • Volbu možných modifikací
 • Kontrolu nákladů spojených s údržbou vrtulníků

Oprávnění platí pro tyto typy vrtulníků:

 • Robinson R22
 • Robinson R44
 • Eurocopter EC120 (H120)
 • Eurocopter EC135 (H135)